تبلیغات
دنیای ورزش - برنامه ورزشكاران ایران در پارالمپیك پكن اعلام شد

 


بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 7 شهریور 1387
برنامه ورزشكاران ایران در پارالمپیك پكن اعلام شد


ورزشكاران معلول، جانباز، نابینا و كم بینای ایرانی توانستند 86 سهمیه ورودی پارالمپیك 2008 پكن را كسب كنند. با این وجود كاروان ایران با 74 ورزشكار راهی پكن می شود.
جدول زمان‌بندی رقابت ورزشكاران ایران در بازی‌های پارالمپیك پكن:
(تمام زمان‌ها به وقت محلی است)
* روز اول، 16 شهریور
مراسم افتتاحیه بازی‌ها
* روز دوم، یك‌شنبه: 17 شهریور
ساعت 9 تا 10 و 45 دقیقه: بسكتبال با ویلچر ایران - روسیه
ساعت 11 و 30 دقیقه: والیبال نشسته ایران - چین
ساعت 12 تا 15 جودو
وزن 60 كیلوگرم سعید رحمتی
وزن 66 كیلوگرم: رضا گل‌محمدی
ساعت 16: تنیس روی میز ، نرگس خزایی (مقدماتی)
ساعت 17: گلبال، ایران - كانادا
ساعت 17: تیراندازی، بهمن كریمی (مقدماتی)
ساعت 18: تنیس روی میز، فروغ بختیاری (مقدماتی)
* روز سوم، دوشنبه 18 شهریور
ساعت 11 و 20 دقیقه: تنیس روی میز، نرگس خزایی (دور دوم)
ساعت 12 تا 15 و 30 دقیقه: جودو، وزن 73 عباس موسی‌پور، وزن 81 سید امیرحسین نتاج
ساعت 13 و 30 دقیقه تا 14 و 45 دقیقه: فوتبال هفت نفره، ایران - ایرلند
ساعت 15 و 30 دقیقه تا 17 و 15 دقیقه: بسكتبال با ویلچر، ایران - سوئد
ساعت 15 و 30 دقیقه: والیبال نشسته،‌ایران - برزیل
ساعت 16 و 40 دقیقه: تنیس روی میز، فروغ بختیاری (دور دوم)
ساعت 17: دوومیدانی، فاطمه منتظری و محسن كائدی (مقدماتی)
ساعت 18 و 40 دقیقه: تنیس روی میز، نرگس خزایی (دور دوم)
ساعت 18 و 40 دقیقه: تیراندازی، نیره عاكف و سید رمضان صالح‌نژاد (مقدماتی)
ساعت 20: گلبال، ایران - برزیل
* روز چهارم، سه‌شنبه 19 شهریور
ساعت 10 تا 11 و 45 دقیقه: بسكتبال با ویلچر: ایران - ژاپن
ساعت 11 و 30 دقیقه: والیبال نشسته، ایران - مصر
ساعت 12: دوومیدانی: فاطمه منتظری و علی الهی، علی‌محمد یاری، جواد هردانی (مقدماتی)
ساعت 14: وزنه‌برداری: مرتضی دشتی
ساعت 17: گلبال:‌ایران - سوئد
جودو: وزن 100+ كیلوگرم حمزه ندری
* روز پنجم، چهارشنبه 20 شهریور
ساعت 9 تا 10 و 45 دقیقه: بسكتبال با ویلچر، ایران - آلمان
ساعت 9 تا 10 و 15 دقیقه: فوتبال هفت نفره، ایران - انگلستان
ساعت 10: د وومیدانی، آقایان محمدرضا میرزایی، مهرداد كرم‌زاده و مهدی اصغری
ساعت 10: گلبال، ایران - آمریكا
* روز ششم، پنج‌شنبه 21 شهریور
ساعت 16 و 15 دقیقه تا 18: بسكتبال با ویلچر، ایران - كانادا
ساعت 17: تیراندازی، سیدرمضان صالح‌نژاد (دور دوم)
ساعت 17: وزنه‌برداری، غلامحسین چلتوك كار و حمزه محمدی
ساعت 20: گلبال، ایران - چین
دوومیدانی: علی الهی، فینال پنج هزار متر، مقدماتی 10 هزار متر
* روز هفتم، جمعه 22 شهریور
ساعت 13 و 30 دقیقه تا 14 و 45 دقیقه: فوتبال هفت نفره، ایران - اوكراین
دوومیدانی آقایان مهدی مرادی، سیامك فرج‌زاده، جلال خاك‌زادیه
ساعت 17: تیراندازی، نیره عاكف، بهمن كریمی و رمضان صالح‌نژاد
* روز هشتم، شنبه 23 شهریور
وزنه‌برداری، هادی حسینی
* روز نهم، یك‌شنبه 24 شهریور
وزنه‌برداری، مجید فرزین
دوومیدانی جواد هردانی، مهرداد كرم‌زاده، علی الهی
* روز دهم، دوشنبه 25 شهریور
وزنه برداری، مجید بافنده صداقتی
دوومیدانی، عبدالرضا جوكار، جلیل باقری و فرزاد سپهوند
* روز یازدهم، سه‌شنبه 26 شهریور
وزنه‌برداری، علی صادق‌زاده و كاظم رجبی
* روز دوازدهم، چهارشنبه 27 مرداد
مراسم اختتامیه
پس از كلاس‌بندی‌ها در پارالمپیك پكن كه یك هفته پیش از شروع بازی‌ها برگزار می‌شود، ‌برنامه‌ی رقابت چند تن دیگر از دوومیدانی كاران مشخص خواهد شد برنامه ورزشكاران ایران در پارالمپیك پكن اعلام شد


ورزشكاران معلول، جانباز، نابینا و كم بینای ایرانی توانستند 86 سهمیه ورودی پارالمپیك 2008 پكن را كسب كنند. با این وجود كاروان ایران با 74 ورزشكار راهی پكن می شود.
جدول زمان‌بندی رقابت ورزشكاران ایران در بازی‌های پارالمپیك پكن:
(تمام زمان‌ها به وقت محلی است)
* روز اول، 16 شهریور
مراسم افتتاحیه بازی‌ها
* روز دوم، یك‌شنبه: 17 شهریور
ساعت 9 تا 10 و 45 دقیقه: بسكتبال با ویلچر ایران - روسیه
ساعت 11 و 30 دقیقه: والیبال نشسته ایران - چین
ساعت 12 تا 15 جودو
وزن 60 كیلوگرم سعید رحمتی
وزن 66 كیلوگرم: رضا گل‌محمدی
ساعت 16: تنیس روی میز ، نرگس خزایی (مقدماتی)
ساعت 17: گلبال، ایران - كانادا
ساعت 17: تیراندازی، بهمن كریمی (مقدماتی)
ساعت 18: تنیس روی میز، فروغ بختیاری (مقدماتی)
* روز سوم، دوشنبه 18 شهریور
ساعت 11 و 20 دقیقه: تنیس روی میز، نرگس خزایی (دور دوم)
ساعت 12 تا 15 و 30 دقیقه: جودو، وزن 73 عباس موسی‌پور، وزن 81 سید امیرحسین نتاج
ساعت 13 و 30 دقیقه تا 14 و 45 دقیقه: فوتبال هفت نفره، ایران - ایرلند
ساعت 15 و 30 دقیقه تا 17 و 15 دقیقه: بسكتبال با ویلچر، ایران - سوئد
ساعت 15 و 30 دقیقه: والیبال نشسته،‌ایران - برزیل
ساعت 16 و 40 دقیقه: تنیس روی میز، فروغ بختیاری (دور دوم)
ساعت 17: دوومیدانی، فاطمه منتظری و محسن كائدی (مقدماتی)
ساعت 18 و 40 دقیقه: تنیس روی میز، نرگس خزایی (دور دوم)
ساعت 18 و 40 دقیقه: تیراندازی، نیره عاكف و سید رمضان صالح‌نژاد (مقدماتی)
ساعت 20: گلبال، ایران - برزیل
* روز چهارم، سه‌شنبه 19 شهریور
ساعت 10 تا 11 و 45 دقیقه: بسكتبال با ویلچر: ایران - ژاپن
ساعت 11 و 30 دقیقه: والیبال نشسته، ایران - مصر
ساعت 12: دوومیدانی: فاطمه منتظری و علی الهی، علی‌محمد یاری، جواد هردانی (مقدماتی)
ساعت 14: وزنه‌برداری: مرتضی دشتی
ساعت 17: گلبال:‌ایران - سوئد
جودو: وزن 100+ كیلوگرم حمزه ندری
* روز پنجم، چهارشنبه 20 شهریور
ساعت 9 تا 10 و 45 دقیقه: بسكتبال با ویلچر، ایران - آلمان
ساعت 9 تا 10 و 15 دقیقه: فوتبال هفت نفره، ایران - انگلستان
ساعت 10: د وومیدانی، آقایان محمدرضا میرزایی، مهرداد كرم‌زاده و مهدی اصغری
ساعت 10: گلبال، ایران - آمریكا
* روز ششم، پنج‌شنبه 21 شهریور
ساعت 16 و 15 دقیقه تا 18: بسكتبال با ویلچر، ایران - كانادا
ساعت 17: تیراندازی، سیدرمضان صالح‌نژاد (دور دوم)
ساعت 17: وزنه‌برداری، غلامحسین چلتوك كار و حمزه محمدی
ساعت 20: گلبال، ایران - چین
دوومیدانی: علی الهی، فینال پنج هزار متر، مقدماتی 10 هزار متر
* روز هفتم، جمعه 22 شهریور
ساعت 13 و 30 دقیقه تا 14 و 45 دقیقه: فوتبال هفت نفره، ایران - اوكراین
دوومیدانی آقایان مهدی مرادی، سیامك فرج‌زاده، جلال خاك‌زادیه
ساعت 17: تیراندازی، نیره عاكف، بهمن كریمی و رمضان صالح‌نژاد
* روز هشتم، شنبه 23 شهریور
وزنه‌برداری، هادی حسینی
* روز نهم، یك‌شنبه 24 شهریور
وزنه‌برداری، مجید فرزین
دوومیدانی جواد هردانی، مهرداد كرم‌زاده، علی الهی
* روز دهم، دوشنبه 25 شهریور
وزنه برداری، مجید بافنده صداقتی
دوومیدانی، عبدالرضا جوكار، جلیل باقری و فرزاد سپهوند
* روز یازدهم، سه‌شنبه 26 شهریور
وزنه‌برداری، علی صادق‌زاده و كاظم رجبی
* روز دوازدهم، چهارشنبه 27 مرداد
مراسم اختتامیه
پس از كلاس‌بندی‌ها در پارالمپیك پكن كه یك هفته پیش از شروع بازی‌ها برگزار می‌شود، ‌برنامه‌ی رقابت چند تن دیگر از دوومیدانی كاران مشخص خواهد شد


طبقه بندی: خبر ورزشی، 
ارسال توسط حسام
ویژه ها
آرشیو مطالب
نظر سنجی
کدام تیم بهترین عملکرد را در نقل و انتقالات بازیکنان داشته است؟






پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin